buy1

 

ebay_paypal

פעם ביובל
אורה ויוסף כהן מספרים על חמישים שנות נישואים

ריאיון כתיבה ועריכה: אילת אסקוזידו

תשס"ג, 2003
43 עמודים
שפה נוספת: בספר משובצים פתגמים בתימנית 


ora-yosef
 
תקציר
ספר זיכרונות זוגי, יצירה משותפת שנערכה לציון חמישים שנות נישואים.
עד לתיאור פגישתם של אורה ויוסף במעברת כסלון מספרים השניים, כל אחד בנפרד, על ילדותם בתימן ועל נסיבות עלייתם ארצה. מרגע שנפגשו – מתחברים הסיפורים, משלימים זה את זה, ויוצרים תמונה נוגעת ללב של זוג אופטימי ונמרץ. כעולים צעירים שניהם החליטו להיות ישראלים לכל דבר, להשתייך, להשתלב. הם בחרו בחקלאות, וללא מורא עמדו על זכויותיהם והגיעו להישגים אישיים ולהישגים המשרתים את קהילתם.
עד היום הם אוהבים, עמלים, ומחנכים שבעה ילדים וחמישה-עשר נכדים על ערכי תורה ועבודה.


חזרה>>