buy1

 

ebay_paypal

ובאו ציון ברינה
הריבלינים והמשפחות המסועפות


עריכה: אילת אסקוזידו, הילה שביט
ייעוץ לשוני:  ענת ברטמן אלהלל
עיצוב גרפי והפקה: חברת כנס אינטרנשיונל ארגון קונגרסים בע"מ

שנת הוצאה: תשס"ט, 2009    
71 עמודים
1,000 עותקים
שחור-לבן


rivlin
תקציר
החוברת נערכה לכבוד אירועי כנס משפחת ריבלין "מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר"א תק"ע-תש"ע" וחולקה לבאי הכנס באירוע המרכזי בבנייני האומה ב-15 באוקטובר 2009. אסופת סיפורים זו מבוססת על ספרים ועל מאמרים שנכתבו על המשפחה בידי בני המשפחה ואחרים. חלק מהסיפורים עברו מאבות לבנים, הם מנציחים את פועלם של בני משפחת ריבלין שהנהיגו, שפעלו בשטחים רבים ושהטביעו חותמם על החברה הישראלית ועל מדינת ישראל.

לעיון
בית הספרים הלאומי
ספריית יד בן צבי, ירושלים


 
חזרה>>