buy1

 

ebay_paypal

מה מיוחד בסיפורי חיים?

סיפורי חיים הם מתווה לקורותיו של אדם, יש והם חושפים את שורשי המשפחה לדורותיה, ויש שהם גם מתארים קהילות שאינן קיימות עוד ומשמשים להן כגל עד להנצחה.

סיפור חיים מבוסס על חוויות אישיות ומתמקד בתולדותיו של היחיד. בדרך כלל הסיפור מתחיל עוד בטרם הולדתו של גיבור הסיפור, משום שבאופן טבעי הוא חושף גם רבדים מחייהם של ההורים, של הסבים ולעתים אף מחייהם של דורות קדומים אף יותר.

להבדיל מסיפור חיים, גניאולוגיה היא חקר הייחוס ותולדות הדורות, מטרתה לבחון תמונה משפחתית רחבה ככל האפשר. לעתים היא מתמקדת בפרטים, אולם עיקר מהותה הוא הקשרים שביניהם והמורשת שהעבירו זה לזה במרוצת הדורות.

המעלים את תולדות חייהם על הכתב והחוקרים את שורשי המשפחה – אלה ואלה אַל להם לחכות, משום שהזמן עובר, הזיכרון מתעמעם, הדורות מתחלפים, מסמכים מתיישנים ומתפוררים ומידע יקר ערך הולך לאיבוד.

חִבשו את המשקפיים ההיסטוריים וכנסו את הסיפורים והממצאים לספר ערוך. השאירו נכס משמעותי וחשוב זה לדורות הבאים.

אם זיכרונות המשפחה הם נכס עבורכם - התקשרו עוד היום.

article25