buy1

 

ebay_paypal

Archive_sמבלגן בארון לארכיון ממוחשב

ברבות השנים נאגרו אצלכם כמויות גדולות של מסמכים ותצלומים, קטעי עיתונות ופרוטוקולים, מכתבים ותעודות בארגזים ובתיקים, במגרות ובארונות. הרבה שמור בראש – סיפורים שבעל פה שיום אחד אתם מתכננים להעלותם על הכתב. 
אתם דוחים ודוחים את המשימה ונראה שכבר לא תוכלו להשתלט על הכמויות, ושאין לכם די מוטיבציה להכניס את הידיים עד המרפקים לתיקים מעלים אבק.
אפשר וכדאי לארגן את החומרים ובעתיד לעשות בהם שימוש מגוון – הם עשויים להוות בסיס לספר, לסרט, לאתר אינטרנט או פשוט ארכיון נגיש ונוח לטובת בני המשפחה.

אנחנו מציעים לארגן עבורכם את הארכיון:
1.  נקיים סדרת ראיונות שיבטיחו את תיעוד ה"תורה שבעל פה"
2.  נסדר את הארכיון ונעביר אותו תהליך של דיגיטציה, כדי שתוכלו להתמצא בו בקלות ולהיעזר בו לצרכיכם
     השונים, המשפחתיים והמקצועיים, בעזרת מילות מפתח ואפשרויות חיפוש מתקדמות.

כיצד נעשה זאת?
1.    ראשית נלמד את החומרים הקיימים ונתכנן עבורכם את מבנה הארכיון
2.    אנו נעזרים בייעוץ מקצועי של ארכיונאי לצורך תכנון מבנה הארכיון והכנת תכנית עבודה
3.    נמיין, נסווג ונתייק את החומר הקיים - תמונות ומסמכים
4.    נסרוק תמונות ומסמכים רלוונטיים
5.    נייעץ ונלווה אתכם במקרה שיתעורר צורך ברכישת תוכנת ארכיון ממוחשב
6.    נזין ונקטלג תמונות ומסמכים בארכיון הממוחשב

ולבסוף - נכתוב עבורכם נוהלי הפעלה ונדריך אתכם לצורך תפעול הארכיון, לאחר בנייתו.