buy1

 

ebay_paypal

albumאם תמונה שווה אלף מילים, כמה שווה האלבום המשפחתי?

היסטוריונים, אדריכלים, אמנים, מאמנים ומטפלים מגלים את מה שהביוגרפים כבר ידעו מזמן.

תפקידן של התמונות המשובצות בספרי הביוגרפיה הוא לא רק להעביר אווירה וחוויה, אלא גם לספר סיפור. לעתים מתחבר סיפורן אל הטקסט ומשלים אותו ולעתים הן מוסיפות ומספקות רובד חדש. התמונות נבחרות מתוך אלבומי המשפחה – מקור מידע וכלי עזר מרכזי בעבודת הביוגרף. האלבום מכיל את דיוקנו של גיבור הסיפור ורגעים מחוויותיו האישיות וגם ממקם אותו בתוך המשפחה. האלבום מציג את הזהות המשפחתית כקבוצה ומשקף דמיון, שוני והמשכיות בין-דורית, רב-דורית.
התצלומים הביתיים מפרשים ומציפים מידע שנעלם עד כה מעינינו, אבל היסטוריונים, אדריכלים-משמרים וחוקרים אחרים נהגו להשתמש עד כה רק בתצלומים ממלכתיים, בתמונות של צלמים מקצועיים ורשמיים.
עתה מתברר שאירועים שנחשבו כענייני חולין שאינם ראויים להנצחה, הווי חיים שגרתי וזוויות מבט שנעלמו מעין העדשה של הצלמים הרשמיים – מתגלים דווקא בארון של סבתא, באלבומי התמונות הנשכחים. תצלומי החובבים מסייעים רבות בעבודות מחקר ושחזור ומתחילים לשמש כפריטים לתערוכות ולתצוגות. מהמעטפות ומהמגירות נשלפים תצלומים נדירים.
משפחות הצטלמו לרגל הולדת הבן הבכור או לרגל חתונה, נערים הצטלמו בטיולי התנועה, חיילים צילמו בזמן מלחמה, והוריהם הצטלמו כדי לשלוח תמונות לבנם הלוחם או השבוי – וכך תיעדו מבלי משים פרקים בדברי ימי העדה, העיר, התקופה, המדינה.

האמנית לירון קרול מציעה מבט אחר על העבר באמצעות צילומים מבוימים של אלבומים משפחתיים. לדעתה הצילומים האמיתיים מקורם במעמד מזויף, בעוד שבעבודות שלה היא בוחרת לזייף צילומים כך שיהיו נאמנים יותר למורכבות החיים. לדעתה יש פער בין התמונה המשפחתית האידילית המחויכת והמבוימת לבין המציאות שהיא מייצגת, והיא תוהה האם התמונה היא באמת הדרך הנכונה לייצג או ליצור זיכרונות. בשפה איורית של קולאז' ופוטומונטאז' מכניסה לירון קרול טוויסט ביקורתי לתמונות המקוריות המתוקות, ובכך, מציעה מבט אחר על העבר.
פוטותרפיה היא תחום בטיפול באמנויות, שמתפתח לאחרונה בארץ ובעולם. בין היתר משתמשים המטפלים באלבום המשפחתי כגירוי מעורר לספר סיפורים. התבוננות מעמיקה בתיעוד חוויות שעיצבו את חיי המשפחה מאפשרת למטופל להיזכר, להתחבר לעבר, לחוות את עצמו בשלבי החיים השונים שלו, להציף מצבים רגשיים, לחדד תפיסות, להבנות את סיפורו מחדש ולהגיע לתובנות. הצילום עוצר את הרגע ובטיפול מתמקדים בפרטים שלא שמים לב אליהם בדרך כלל. כך עולים גם סודות מאלבום הצילומים המשפחתי ונושאים בלתי פתורים.

 

אילת אסקוזידו