buy1

 

ebay_paypal

real-storyביוגרפיות - הסיפור האמיתי

חשבתם שסיפורי חיים משקפים מציאות?
קבלו מבט אחר מחדר העריכה


תהליך הפקת הביוגרפיה רצוף הכרעות, ההחלטות שאנו מקבלים היום ישפיעו על עיצוב הזיכרון של הדורות שייקראו את דברי ימי המשפחה בעתיד. לעתים האסימון הזה נופל בשלב די מתקדם של העבודה על הספר, למשל כשצריך להחליט מאיזה פרק פותחים את הספר, איך יבנה אילן היוחסין או אילו מן התמונות יוגדלו על פני עמוד שלם. רק אז מבינים בני המשפחה המלווים אותנו בתהליך עריכת הספר ועיצובו כמה כבדה היא האחריות המוטלת עלינו ועליהם.
בכל הקשור לבני אדם אין אמת אחת גדולה ואובייקטיבית, ולכל ספר עשויות להיות אינסוף גרסאות.
ביוגרפיה היא מסמך תיעודי המבנה את היסטוריה המשפחתית. הבחירה נעשית בכל רגע נתון – הן בתוכן והן בצורה. חלק מהסיפורים יכנסו לספר וחלקם יישאר בחוץ, בתיקיית חומרי הגלם. כך גם התמונות העוברות סינון ומיון קפדני כמה וכמה פעמים; בכל ספר נבחר מחדש סגנון כתיבת הסיפור והמשלב הלשוני; הבחירה בתמונות, בצבעים, בעיטורים ובגופנים אף היא תלוית פרשנות והיא מדגישה או מטשטשת פרטים מסוימים ממאגר הדימויים המונח לפנינו.
כאשר אנו, עורכי הביוגרפיה, דנים ושוקלים עם בני המשפחה – עלינו להביא בחשבון ולהקיף מגוון גדול של שיקולים, ולרגעים עלינו לנסות להתנתק מהזווית הדומיננטית של "אז ושם" ואפילו מזו של "כאן ועכשיו", כדי לנסות ולדמיין את ה"הלאה ומעבר ל..."


אילת אסקוזידו