buy1

 

ebay_paypal

לספר אבן חדשה

אילת שלום,

שמחתי לשמוע ממך וגם לדעת שיש לי משפחה עם אילן יוחסין שעקבותיו לא נעלמו.
עבודתך באיסוף מחקר וכתיבה של שורשי המשפחה ממש מרשימים ואני מברך אותך על היוזמה והיכולת שלך בעבודה זו שחשובה לכל אחד ואחד במשפחה.

תודה לך שבזכותך אנו יכולים לראות אחורה אל עברנו המשפחתי.

ברייר אהרון

................................................................................

 

 

אילת, שלומות,

בשיחה טלפונית שהיתה ביני לבין אחותי הרבינו לשבח אותך, על היצירה הנהדרת שהוצאת תחת ידך. אכן, אף כי מדובר במשפחה ישראלית חלוצית לכל דבר, אפורה למדי - שרבות כמותה, מן הסתם, מפוזרות ברחבי הארץ - ידעת לצייר כל אחד מבניה בקווים מאוד אופייניים וססגוניים, כעולם בפני עצמו, ולשלבם זה בזה כגיבוריו של סיפור עלילה סוחף ומרתק.

מגיע לך ישר כח גדול וחזק על העבודה הנפלאה שעשית.

בברכה,

עו"ד נתן בינדר

................................................................................

miki_rinat

 

לאהוד וזהבה,
... ממה שהספקתי לקרוא וללמוד נראה כי נעשתה כאן עבודה יוצאת מגדר הרגיל.
 
ראשית דבר, מרשימה ביותר עבודת איסוף החומר ממקורות רבים כל כך.

שנית, עולה מתוך הכתוב כשרון כתיבה ותיאור יוצאים מן הכלל אשר הופכים כל סיפור מתוך רצף הסגה הזו כעומד בפני עצמו, למרות היותו חלק מתוך הרצף.

הספר כולו נותן תמונה גדולה ורחבה על ציר הזמן, לאורך 100 שנים על אורחות החיים בחלק זה של הארץ ובמטולה בפרט דרך האספקלריה המשפחתית וכשרון הכתיבה המרשים.
 
הספר ערוך מבחינה גרפית בצורה מרשימה ובמשקל גרפי נכון, נקי ונעים לעין של תמונות ומכתבים מעמוד השער ועד העמוד האחרון.
יש לכם סיבה נהדרת להתגאות.
 
מיקי רינת

................................................................................

neomi_shemer

נעמי שמר ז"ל נתנה לנו בכתב ידה את הרשות להעתיק את "שירו של אבא" כמוטו לספר אבן חדשה.
לאחר שיצא לאור שלחנו לה את הספר והיא הגיבה...

 

 

................................................................................