buy1

 

ebay_paypal

לספר ויכוחי אמונה - רב ציוני בברית המועצות

לרות ומויה שלום וברכות לכל החגים שמאחורינו
אני קורא בעניין את ספרו של הסבא גליקסברג ונהנה בעיקר מן העברית הרהוטה.

בברכה
נתן שחם

................................................................................

לגב' רות אפשטיין-גליקסברג שלום,

שמחתי לקבל את שלושת העותקים של הספר של הרב שמעון יעקב הלוי גיקסברג "ויכוחי אמונה רב ציוני בברית המועצות" ואני מודה לך מאוד. שני עותקי החובה כבר מסרתי למחלקת עותקי חובה והספר השלישי כבר מצא מקום על המדף בחדר העבודה של מחלקת הארכיונים, אחרי שכולם כבר ראו ודפדפו בו. הספר נראה יפה ומעניין ויעזור לחוקרים ולנו בעתיד.

 בברכת שנה טובה לך ולמשפחתך,

רחל משרתי
מחלקת ארכיונים
הספרייה הלאומית

................................................................................

vikuchey1_Page_1s
כ"ב אלול תשע"א

לגב' רות אפשטיין-גליקסברג,

תודה רבה על הספר הנפלא... לא רק שהצורה של הספר יפה ומקצועית, התוכן מלא מידע על יהדות רוסיה תחת הצארים והקומוניסטים. התיאורים של הקהילות במזריץ', בחומסק, בפינסק, במינסק ובאודסה מאוד חשובים חוץ מהויכוחים עצמם על אמונה באודסה.
התמונות והמסמכים והציורים מוסיפים הרבה לטקסט של הספר. כל מי שחוקר את הרבנות ברוסיה מוכרח להיעזר ע"י הספר הזה! הפרק על ייסודו של המזרחי כמובן מאוד אקטואלי עבור חוקרנו פה בגנזך.

הספר כבר מקוטלג אצלנו. סימולו ב"חדר שיף" (דברי דפוס) כאן בגנזך הוא: לג/6

בכבוד רב,

דניאל רובינוף
אחראי על המסמכים בגנזך

נ.ב. אני מצרף לזה מפתח ראשוני שעשיתי מנושאים ואישים בספר.
יש בתוכו יותר ממאה נושאי מחקר!!

................................................................................