buy1

 

ebay_paypal


למה "הסיפור שנשאר" ?

כי אנחנו מאמינים שהסיפור המשפחתי מחזיר אותך הביתה, לשורש, למקור.

כי אנחנו מאמינים בכוחה של צוואה רוחנית הנכתבת מפי זקני השבט בעודם בחיים.

כי אנחנו מאמינים שניסיון הדורות וערכי המשפחה צריכים להישאר כאן כתורה שבכתב, כפנסים לאורך מסלול הטיסה.

כי אנחנו מאמינים שהסיפור שנשאר הוא נכס לשימור, ללמידה ולשימוש יומיומי.


ניסיוננו העשיר משמש אותנו יומיום, יד ביד עם הפתיחות, הסקרנות והרצון להתחיל בכל פעם מחדש ומזווית אחרת.

אם אמנות התיעוד שלנו מדברת אליך, התקשר/י אלינו.

 

ביוגרפיות עסקיות

סיפורי חיים

 • מה מיוחד בהם?

  סיפורי חיים הם מתווה לקורותיו של אדם. יש והם חושפים את שורשי המשפחה לדורותיה, ויש שהם גם מתארים קהילות שאינן קיימות עוד ומשמשים להן כגל עד להנצחה...

 • דרכים לכתיבה, עריכה והפקת ספר המשפחה

  החוקר את שורשי משפחתו רצוי שיבחן אם עליו להתרכז רק בחוטים המושכים אותו הלאה או שמא עליו לחשוב גם על השלב בו אולי ירצה לכנס את תוצרי מחקרו לכלל ספר, אלבום, דיסק או אתר באינטרנט?...

 • ישראלים בחו"ל?
  IMG_2871
  המשפחה המורחבת נמצאת בישראל הרחוקה ואתם כאן. בחרתם להתחיל מחדש במקום אחר. אתם מגדלים ילדים במציאות, בשפה ובתרבות אחרות, שונות מאלו שבתוכן אתם גדלתם...