buy1

 

ebay_paypal

הענף עליו אתם יושבים

ספר הענף הוא אלבום מקצועי יוקרתי המרכז בתוכו מידע ארגוני ושיווקי, היסטורי וחדשני. עסקים שונים מציגים את עצמם ומעלים את המודעות לייחודיות המוצרים שלהם והשירותים שהם מציעים.

ספרו של ענף – תעשייתי, חקלאי, תיירותי או אחר – מרכז בתוכו:
ערכים שהעוסקים בתחום שותפים להם,
מידע רב ערך,
לקחים מקצועיים,
אסופה של סיפורי השראה והערכה של העמיתים למקצוע.

איסוף ושימור מידע מקצועי עלול להימנע בשל חוסר שיתוף פעולה בין מתחרים, בין עמיתים לענף. כתוצאה מכך קהל הצרכנים עלול לפתח הססנות וחשדנות כלפי המוצר או השירות שהענף מספק. אז למה לאבד כשאפשר להרוויח?

לקוחות, משקיעים, עמיתים, לקוחות פוטנציאלים ואפילו מתחרים ישנו את דעתם אחרי שיקראו את ספר הענף ויוקרתו תעלה. הספר (מודפס או וירטואלי-אינטרנטי) מקנה לכל אחד מהעוסקים בו הזדמנות להציג עצמו באור חדש ולהעלות את המודעות למוצריו ולשירותיו.

צרו קשר לצורך הצעה מפורטת.