buy1

 

ebay_paypal

תעד את הישגיך – סיפורו של יזם, יומנו של מייסד חברה

ספרם של מנכ"ל החברה, של יושב הראש, או של איש מפתח בעסק עשוי להיות רכיב חשוב בביסוס אמינותו של הארגון, ולעתים תכופות מהווה הספר קרקע פורייה ליצירת קשרים עסקיים חדשים.

אמנות התיעוד מאפשרת לנו ליצור ספר שממחיש מנהיגות, הישגים גבוהים ותרומה – בדרך מכובדת, בכתיבה קולחת ואמינה המבוססת על תחקיר, בעריכה המבהירה ומתקנת אי דיוקים, סטריאוטיפים ואמונות תפלות. אנו מכניסים את הסיפור להקשרו באמצעות עדויות היסטוריות, מסמכים ותעודות, קטעי עיתונות ועוד.

כתיבת ספרו של יזם, יזמת ומייסדי החברה, כמתנת פרישה – הינה מחווה של הערכה לפועלם, למפעל חייהם, לשנים של עשייה מבורכת כאשר טובת הכלל לנגד עיניהם. בה בעת, שיעור קומתם של המייסדים או הבכירים מקרין על העסק כולו ומשקף את החזון. ספר מעין זה חושף חומרים תיעודיים יקרי ערך לארגון עצמו ולעובדיו, את שורשי תפיסת העולם הארגונית ואת מקורות המוטיבציה להקמתו ולפיתוחו. ללקוחות פוטנציאלים משקף הספר את האווירה בחברה, את התרבות הארגונית המאפיינת אותה, ואת המקצועיות שבה מובילים או הובילו אותה מנהיגיה ומנהליה.

ברצונכם להעביר את המפתחות לדור הצעיר? – תוכלו להיעזר בחוות דעתנו ובשיקולים המקצועיים שלנו בבואנו להעביר את סיפורכם אל הכתב ולהעביר מסר לממשיכי דרככם. התקשרו אלינו ונדון ברעיון שיש לכם לספר.