buy1

 

ebay_paypal

פגישות לצורך משוב בעל פה ו/או הגשת משוב בכתב על כתיבה ועריכה של יצירות שמטרתן תיעוד אישי או משפחתי. ההנחיה עשויה לכלול ליווי בתהליך הגרפיקה והדפוס.