buy1

 

ebay_paypal

כתיבה ספרותית, כתיבה לאינטרנט או כתיבת תסריט – אלה סוגים שונים של כתיבה, אשר דורשים ידע וניסיון. ייעודו של התוצר המוגמר הוא אשר מגדיר את דרך הכתיבה. קהל היעד שלנו מכוון אותנו למשלב הלשוני שבו אנו משתמשים.

כל פרויקט נכתב בסגנון המיוחד לו; בגוף ראשון, שני או שלישי; ובסוגה המתאימה – יומן, רומאן, ביוגרפיה ספרותית, מדריך חינוכי, שירה וכו'.

הכתיבה משמרת את קולו של הדובר בעיקר כאשר המחבר מספר את סיפורו בעל פה ונעזר בשירותי הכתיבה שלנו. יחד עם זאת, המעבר משפה דבורה לשפה כתובה מחייב עיבוד ושינויים.