buy1

 

ebay_paypal

התיעוד מתבסס על סדרת ראיונות מוקלטים המתקיימים בבית הלקוח, במקום הטבעי והנוח ביותר, שבו נמצאים אלבומי התמונות או מסמכים ופריטים אחרים.

אנו מקליטים את הפגישות כקבצי שמע (אודיו) ואפשר לצלמן בווידאו.

בדרך כלל הראיונות הם שלב ראשוני והכרחי בתהליך כתיבה והפקה של ספר (או אתר אינטרנט, או סרט). התיעוד מספק לנו את חומר הגלם העיקרי לעריכה, אליו מתלווים חומרים המתקבלים בתהליך איסוף ותחקיר.

בחלק מן המקרים אנו מבצעים ראיונות לצורך תיעוד בלבד. השירות כולל שקלוט והגהה, כלומר הקלדת הריאיון ומסירת התמליל כשהוא נקי משגיאות ומוכן לעיבוד עתידי.