buy1

 

ebay_paypal

 
ילד אסור ילד מותר

כתיבה ועריכה:
אילת אסקוזידו

בסיוע עמותת אשלים  
כסלו תשס"ו, דצמבר 2005
48 עמודים
צבע מלא
הפקה: ענת אופיר, המועצה הלאומית לשלום הילד
עיצוב גרפי והבאה לדפוס: מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית

לרכישה בחנות רובינסון ספרים

תקציר
החוברת "ילד אסור ילד מותר" נכתבה על ידי סיפור חיים שנשאר בהזמנת המועצה הלאומית לשלום הילד, כחלק מתכנית לימודים המיועדת למחנכות ולמחנכים לגיל הרך שמשתלמים בנושא זכויות ילדים.

מתוך המבוא
זכויותיהם של ילדים נמצאות בסיכון יומיומי, על אחת כמה וכמה זכויותיהם של ילדים בסיכון. ומחובתם של מחנכים להגן על זכויותיהם הבסיסיות של ילדי הגן. מאות אלפי ילדים במדינת ישראל סובלים מהתעללות והזנחה – אין זו תופעה שולית או פעוטה. כל רובדי החברה נגועים בה. מציאות עגומה זו מחייבת את מערכת החינוך להעמיד את נושא זכויות ילדים בכלל, וזכויות ילדים בסיכון בפרט, במקום גבוה בסדר העדיפויות הן ברמת החשיבה בצוותי גננות וסייעות והן ברמה המעשית בחיי היומיום בגן הילדים.
מטרות החוברת: לעורר לחשיבה ולבחינה מחודשת של עמדות ביחס לילדים בסיכון; להפחית חרדות ולפזר ערפל בעניין זכויות ילדים באמצעות העברת מידע: משפטי-חוקי, עובדתי-סטטיסטי, חינוכי-תיאורטי, טיפולי-פרוצדורלי; להציע כיוונים לפיתוח תוכנית בנושא זכויות ילדים מול סיכון ובסיכון.
מבנה הפרק: תיאור מקרה בגן ילדים מקדם התלבטות והתחבטות של שלוש גננות בשאלות מעשיות. לצד הסיפור מובאות הרחבות תיאורטיות ועובדתיות, שמטרתן העשרת הידע בתחום הטיפול בילדים בסיכון.

המלצת הסתדרות המורים


חזרה>>

yeled_ashur