buy1

 

ebay_paypal

מה בין יומן אישי לספר זיכרונות?article18

אנשים שנוהגים לכתוב יומנים אישיים עושים זאת על מנת להבהיר ולעבד לעצמם את חוויותיהם בהווה. לעומת זאת, כתיבת זיכרונות עוסקת בעבר, נכתבת מפרספקטיבה של זמן, ומיועדת בדרך כלל לקהל קוראים.

כתיבת זיכרונות נובעת פעמים רבות מן הצורך להנציח ולחנך. קוראי ספרי זיכרונות מונחים על ידי יצר סקרנות ורצון לבחון את עצמם אל מול תיאור חיי אדם אחר.
הקוראים, אגב, יכולים להיות בני משפחה קרובים, מכר רחוק או קורא אנונימי השואל ספר מספרייה.

יומן אישי עשוי להיות מעובד לספר זיכרונות, אם הוא יענה על הציפייה של הקורא,  למצוא בין המילים יותר מתיאור לקוני של מעשים, אירועים ועובדות; הקורא מבקש להבין מהם ערכי המשפחה, למצוא תיאורים מרגשים ולהזדהות עם הסיפור, לשאוב מידע היסטורי חדש המועבר דרך זווית ראייה אישית, ולגלות תובנות המבוססות על ניסיון חייו הייחודי של המספר. אם הספר משעמם וכתוב בסגנון יבש, או כוללני בחלקים מעוררי שאלות ופרטני בעובדות חסרות משמעות בעבור הקורא, אזי הוא לא יעורר סקרנות, ייסגר לפני תום הקריאה וממילא לא ישיג את מטרתו ולא יעביר את המסר.

בספרה לרוץ עם מילים כותבת רבקה רז: "נראה כי הצורך, או הנכונות, לחשיפה אישית מתעורר באנשים המנסים לארגן את הכאוס בחייהם, להתחשבן עם העבר… אך בעיקר הם מנסים להפוך את החיים לסיפור, ועל ידי כך למצוא, או להמציא, את המשמעות החבויה בהם. קרוב לוודאי כי סיבות אלה מעלות את מספר הקוראים המעדיפים לקרוא ספרי זיכרונות…"

אילת אסקוזידו